Εγγύηση

Εγγραφή

Στοιχεία επικοινωνίας

πληροφορίες για το προϊόν

  • Αυτό είναι τυπωμένος στο εσωτερικό του φυλλαδίου

    πχ. HBF1200 ή SUB-4-014

  • πχ. ηη / μμ / εεεε

    πχ. www.helperformance.com

Δελτίο Νέων

Customer Satisfaction Survey

Πληροφορίες

Welcome to the warranty registration section of the HEL Performance website — the first online product warranty registration available in the industry.

We offer a lifetime warranty on all brake and clutch lines and 12 months on all other products (eg. oil line kits, oil cooler kits and fuel hoses).

We want you to be happy with your purchase and we will do all that we can to make sure you are happy to be a part of the team.

Please contact us with any warranty requirement you may have.

Το νομικό κομμάτι - Εγγυήσεις και Υποχρεώσεις