Επιστροφές

Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζουμε και πολιτική επιστροφής χρημάτων;

We are cool with returns.

If you don’t like something or aren’t happy then please send it back to us. These things happen and we will try and do all we can to sort any issue for you. It’s what we do.

We are happy to exchange or refund your purchase within 28 days of delivery.

If you are returning the goods because they are damaged or faulty, we will reimburse you the cost of returning them. For any other reason you will need to pay to return the goods. We recommend you use a trackable post service in case it goes missing.

Before sending any goods back, please contact us to see if it’s a problem we can help you fix as there could be a simple solution. If you live locally to us, pop in and we’ll be glad to help.

Επιστρέφοντας με το ταχυδρομείο

Please send the goods with a copy of your invoice to:

HEL Performance Ελλάδα
J. Bellos & Co.
Φλιούντος 2-8
104 47 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΆΔΑ

It would also be helpful if you could include a note explaining the reason for the return.

ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Our returns policies do not affect your statutory consumer rights.